KUPOVINA PREKO ADMINISTRATIVNE ZABRANE

Kupovinu preko administrativne zabrane moguće je ostvariti samo u našim maloprodajnim objektima. Nije moguće ostvariti ovakav vid kupovine preko naše online prodavnice.

Glavni uslov za kupovinu preko administrativne zabrane jeste da ste zaposleni u javnom preduzeću.
Javno preduzeće ili državno preduzeće, je preduzeće čiji je većinski vlasnik država.
Drugi uslov za kupovinu preko administrativne zabrane jeste da javno preduzeće u kom ste zaposleni ima sklopljen ugovor o saradnji, koji se odnosi na kupovinu preko administrativne zabrane, sa našim preduzećem Beo-Sport System d.o.o.

Ako su ispunjena oba ova uslova, možete preuzeti Obrazac administrativne zabrane sa izjavom (klikom na ovaj link).

Obrazac odnesite u vaše javno preduzeće, kako bi ga ovlašćeno lice popunilo, potpisalo i overilo pečatom. Takodje je neophodno da isti obrazac i vi kao kupac potpišete, u delu: Izjava kupca.
Ovako popunjen i overen obrazac donesite u naš maloprodajni objekat, kako biste ostvarili kupovinu preko administrativne zabrane.

Svim kupcima, koji ispunjavanju uslove za kupovinu preko administrativne zabrane, nudimo mogućnost kupovine na maksimum 6 jednakih mesečnih rata, i to na sledeći način:

  • 2 rate - kupovina u iznosu od 2,000.00 do  3,000.00 RSD
  • 3 rate - kupovina u iznosu od 3,001.00 do 5,000.00 RSD
  • 4 rate - kupovina u iznosu od 5,001.00 do 9,000.00 RSD
  • 5 rata - kupovina u iznosu od 9,001.00 do 12,000.00 RSD
  • 6 rata - kupovina u iznosu preko 12,000.00 RSD do iznosa kreditne sposobnosti

Ako vaše javno preduzeće, u kom ste zaposleni, nema sa nama sklopljen ugovor o saradnji za kupovinu preko administrativne zabrane ili ako su vam potrebne dodatne informacije,
možete nas kontaktirati preko tel. broja 011 4000 333 ili putem imejla administrativna.zabrana@beosport.com

Vaš BEOSPORT